Twój koszyk: 0.00 zł

W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów.

Glenn Doman - kilka słów o twórcy metody

Twórców metod,s jak nauczyć małe dzieci czytać, jest wielu. Każde małe dziecko, jako wybitny indywidualista wyma­ga przystosowania programu do swoich potrzeb i możliwości. Jednak każdy z nauczających opierał swoje działania na tej sa­mej zasadzie: stymulacji mózgu dziecka różnymi formami słowa pisanego z odpowiednią często­tliwością.

Glenn Doman (ur. 1919) jest amerykańskim fizjoterapeutą. Tytuł uzyskał w roku 1940 na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii (University of Pennsylvania). Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął pionierską pracę na polu rozwoju mózgu u dzieci. W roku 1955 założył Instytut Osiągnięć Ludzkiego Potencjału - The Institutes for the Achievement of Human Potential.

Prowadził badania nad dziećmi z uszkodzeniami mózgu. We wczesnych latach 60-tych doprowadziły one do znaczących odkryć dotyczących dzieci zdrowych. Doman pracował z dziećmi ponad stu narodowości, od najbardziej prymitywnych do najbardziej cywilizowanych.

Efektem tych prac jest seria książek Cicha rewolucja sprzedana w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie i tłumaczona na wiele języków świata.

Glenn Doman rozpoczął swoją zawodową podróż od prac nad rozwojem dzieci w silnymi uszkodzeniami mózgu. Po wielu latach pracy okazało się, że pracując intensywnie z dziećmi na przykład po zabiegu hemisferektomii (usunięcie połowy mózgu) może ono osiągnąć poziom umiejętności w dowolnej dziedzinie na ponad przeciętnym poziomie.

Wynikiem tych wieloletnich prac jest między innymi spójny system nauki czytania, liczenia, zdobywania wiedzy ogólnej oraz pływania i ogólnego rozwoju fizycznego dla najmłodszych dzieci.

Zalecenia Domana

Jak pisze Doman „magia jest w dziecku a nie w technikach". Taki błąd popełnia wiele rodziców traktująć metodę nauki czytania Domana w schematyczny i mechaniczny sposób jako zbiór kroków do wykonania, z których każdy ma swoje ściśle określone miejsce w kalendarzu i w sekwencji kolejnych operacji. Każdy kogo spotkałem a kto miał w praktyce do czynienia z niżej opisanymi metodami wie, że takie podejście to bzdura i że w ten sposób możemy dojść nawet do całkowitego zanegowania zarówno metody jak i chęci dziecka do nauki.

O autorce takiego opracowania jej podejście mówi tylko tyle, że nie zna ani metody ani korzystających z niej dzieci a już na pewno, że nie czytała szczegółowo i ze zrozumieniem żadnej z książek Domana.

Przestrzegam przez mechanicznym traktowaniem metod jako kolejnego „przepisu” na „stworzenie” dziecka i zrobienie z niego geniusza albo chociażby dobrze wychowanego człowieka. Poza tym, podejście do pozatechnicznych elementów z należytą powagą jest o tyle ważne, że metody te z powodzeniem można a nawet należy stosować od samego urodzenia czyli w wieku w którym dzieci raczej nie stosują się do zaleceń słownych opiekunów i raczej trzeba je zachęcić do uczenia się niż siłowo przekonywać, że „to dla ich dobra”.

A jeżeli mówimy o manipulacji to na tym etapie raczej dziecko manipuluje dorosłym niż odwrotnie. Chociażby za pomocą zwyczajnego płaczu i demonstracyjnego, teatralnego wręcz niezadowolenia.

Bibliografia

W języku polskim:

  • Glenn Doman, Janet Doman, Jak nauczyć małe dziecko czytać, wyd. EXCALIBUR, Bydgoszcz 1992,
  • Glenn Doman, Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu Wydawnictwo PROTEXT, Poznań 1996,

W języku angielskim:

  • Glenn Doman, What to Do About Your Brain-Injured Child, Avery Publishing Group, 1994
  • G. Doman, J. Doman, How to Teach Your Baby to Read, Avery Publishing Group, 1990
  • G. Doman, J. Doman, How to Multiply Your Baby's Intelligence, Better Baby Press, 1994

Komentarze